Algemene voorwaarden


Wij maken vanuit VerbeterMeter gebruik van de algemene voorwaarden van Nederland ICT. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 30174840.